หุ้นใหม่/IPO

คำที่ต้องค้นหา

 • SVT : บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี

  จำนวนหุ้นที่ IPO 200 ล้านหุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น 22-23, 27 ก.ย. 64
  ราคา IPO 2.54 บาท
  ราคา PAR 1.00 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย 5 ต.ค. 64
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย)
  บทวิเคราะห์
  หนังสือชี้ชวน ข้อมูลแบบ filing
 • UBE : บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล

  จำนวนหุ้นที่ IPO 1,174.286 ล้านหุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น 21-23 ก.ย. 64
  ราคา IPO 2.40 บาท
  ราคา PAR 1.00 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย 30/09/64
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
  บทวิเคราะห์
  หนังสือชี้ชวน ข้อมูลแบบ filing
 • CPANEL : บมจ. ซีแพนเนล

  จำนวนหุ้นที่ IPO 39.5 ล้านหุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น 21-23 ก.ย. 64
  ราคา IPO 6 บาท
  ราคา PAR 1.00 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย 30/09/64
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
  บทวิเคราะห์
  หนังสือชี้ชวน ข้อมูลแบบ filing
 • BBIK : บมจ. บลูบิค กรุ๊ป

  จำนวนหุ้นที่ IPO 25 ล้านหุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น 8-10 ก.ย. 64
  ราคา IPO 18 บาท
  ราคา PAR 0.50 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย 16 ก.ย. 64
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
  บทวิเคราะห์
  หนังสือชี้ชวน ข้อมูลแบบ filing
 • CV : บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์

  จำนวนหุ้นที่ IPO 350 ล้านหุ้น
  ระยะเวลาเสนอขายหุ้น 25-27 ส.ค. 64
  ราคา IPO 3.90 บาท
  ราคา PAR 0.50 บาท
  วันที่เริ่มซื้อขาย 2 ก.ย. 64
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด
  บทวิเคราะห์
  หนังสือชี้ชวน ข้อมูลแบบ filing