User Login

บริการ

ลงทะเบียนขอเปิดบัญชีอินเทอร์เน็ตกับ บล.คันทรี่ กรุ๊ป

     หากท่านต้องการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารอนุพันธ์กับ บล. คันทรี่ กรุ๊ป กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้บริการเปิดบัญชีกับท่านต่อไป

  ประเภท
  ชื่อ *
  นามสกุล *
  เลขที่บัตรประชาชน *
  เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
  อีเมลล์ *
  ที่อยู่ เลขที่
  หมู่บ้าน
  อาคาร
  ซอย
  ถนน
  จังหวัด
อำเภอ (เขต)
  ตำบล (แขวง)
  รหัสไปรษณีย์
  ประเภทบัญชีที่ต้องการเปิด *